Το παρόν λογισμικό δημιουργήθηκε από την ανάγκη για την συμμόρφωση του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα και την εφαρμογή της Πολλαπλής συμμόρφωσης που είναι οι ελάχιστες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι.
Πρόγραμμα Μύλου
Αρχείο με τον εξοπλισμό του εργοστασίου, Πρόγραμμα συντήρησης / καθαριότητας του εξοπλισμού και εργοστασίου...
Πρόγραμμα Γεωργικής Γης
Τήρηση αρχείου αγροτεμαχίων (τοπογραφικά στοιχεία τεμαχίου), Τήρηση αρχείου πληροφοριών αγροτεμαχίων (στοιχεία του ιδιοκτήτη, περίοδο ενοικίασης...
Πρόγραμμα Φάρμας
Στοιχεία της άδειας απόρριψης αποβλήτων, Τήρηση αρχείου μηνιαίας κατανάλωσης νερού στο κτηνοτροφικό υποστατικό...